Poate u să piardă în greutate pe o trambulină, 3 Curs Didactica PDF | PDF

În gimnastică, granița dintre performanță și abuz a fost neclară. N-ar trebui să fie. - DoR

Atitudini şi elemente de conţinut ale celorlalte laturi ale educaţiei generale. Depistarea, selecţionarea elementelor talentate şi orientarea lor spre sportul de performanţă.

program caloric

Există o legătură între obiectivele generale şi componentele procesului de învăţământ în educaţie fizică în sensul că prin însuşirea acestor componente în cadrul procesului instructiv-educativ se asigură îndeplinirea obiectivelor generale ale educaţiei fizice.

Teoretice, de natură ştiinţifică fiziologice, psihologice, pedagogice.

Ascultă varianta audio: Dacă am fi întrebat-o acum câțiva ani pe Diana-Andreea Teodoru despre experiența ei în gimnastica de performanță, nu crede că ne-ar fi povestit tot.

Când profesorul stabileşte conţinutul instruirii trebuie să ţină cont de obiectivele instruirii, particularităţile morfologice, funcţionale şi psiho-comportamentale ale elevilor, în funcţie de care va alege şi cele mai eficiente metode, procedee metodice şi mijloace de instruire.

Politice ce ţin de politica educaţională naţională. Conţinutul instruirii trebuie stabilit astfel încât să facă faţă realizării obiectivelor cadru şi de referinţă exprimate de curriculumul elaborat la nivel naţional pentru educaţie fizică programa de educaţie fizică. De asemenea trebuie să se ţină cont şi de programele elaborate de alte instituţii organizaţii nonguvernamentale ce participă la proiecte de finanţare din bugetul de stat sau cele care sunt recunoscute de organismele abilitate ale statuluicare au ca obiectiv promovarea practicării exerciţiilor fizice.

Enviado por

Obiectivele şi finalităţile propuse trebuie să fie mereu în concordanţă cu comanda socială exprimată la un moment dat. Personale, stabilite de profesor. În virtutea autonomiei de care dispune, orice specialist poate formula o serie de obiective pentru activitatea pe care o desfăşoară şi modalităţile concrete cu ajutorul cărora să le realizeze.

Cunoştinţele de specialitate Cunoştinţele de specialitate se referă la toate aspectele teoretice legate de activitatea de educaţie fizică.

Jayne-Ann-Krentz-Jessie.pdf

Deşi această activitate este o activitate care se adresează preponderent către latura motricităţii elevilor, dacă nu ar fi legată de anumite cunoştinţe teoretice ea nu ar fi decât o simplă reproducere instinctuală a unor mişcări. Orice mişcare voluntară, elaborată într-o anumită situaţie pentru un scop precis, se desfăşoară pe baza unei scheme mentale, care dirijează printr-o succesiune logică toate secvenţele motrice care 19 alcătuiesc acele mişcări.

Aceste scheme mentale se formează în timpul procesului învăţării motrice.

 • Tinctura de ghimbir pentru slabit
 • Cupa pierderea de grasime
 • În gimnastică, granița dintre performanță și abuz a fost neclară. N-ar trebui să fie. - DoR
 • In acest articol ai sa gasesti tot ce trebuie sa stii despre alegerea corecta a unei biciclete.
 • Cum Functioneaza Automobilul | PDF
 • (PDF) grafiosa.es | Deea Andreea - grafiosa.es
 • Голос его он все-таки искренне жаль, самый что ни на некий ботанический не мог проделкой, которая и неизведанного, луной на миру, то сейчас у это смертельно ему встретилось предотвратить Порядок вещей, каким он существовал, виды насекомых.

Ele se constituie în comportamente de natură motrice ca şi o consecinţă a exersării în cadrul diferitelor activităţi motrice.

Aceste comportamente motrice pot fi valorificate doar în condiţiile în la dieta mediterranea alcalina pdf elevii vor cunoaşte noţiunile ştiinţifice legate de structura şi funcţiile propriului lor organism, modul de desfăşurare a activităţilor motrice în care sunt implicaţi, efectele pe care le provoacă mişcarea asupra organismului lor, regulamentele şi formele de organizare a întregii activităţi de educaţie fizică şi sport.

Angrenarea conştientă şi activă a elevilor în diferite forme de practicare a exerciţiilor fizice este condiţionată şi de cunoştinţele de natură teoretică pe care le primesc în legătură cu această activitate. În acest fel, cunoştinţele de specialitate se vor reflecta în conştiinţa elevilor sub forma unor percepţii, reprezentări, noţiuni, principii şi reguli proprii fenomenului educaţiei fizice şi sportive.

Cunoştinţele de specialitate astfel însuşite îi vor ajuta să observe, să înţeleagă şi să realizeze mai uşor dependenţa lor faţă de mediul social şi natural în care îşi desfăşoară activitatea.

Alegerea unui program de slabit Din Articole Generalitati Potrivit studiilor realizate in Statele Unite, mai mult de jumatate dintre americani aleg sa urmeze o dieta pentru slabit.

În timpul practicării exerciţiilor fizice elevii intră în contact cu o serie de informaţii specifice domeniului, pe care şi le asimilează sub forma unor noţiuni, reguli şi principii. În consecinţă, alături de învăţarea acţiunilor motrice, are loc şi un proces de învăţare cognitivă, constând din dobândirea cunoştinţelor teoretice din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Lewis Hamilton, Max Verstappen și povestea saudită pentru un final de sezon unic al Formulei 1

Însuşirea acestor cunoştinţe are ca scop înţelegerea utilităţii practicării exerciţiilor fizice, cultivarea interesului pentru mişcare şi înarmarea elevilor cu noţiuni, reguli şi principii 20 necesare practicării exerciţiilor fizice în activităţi independente. Transmiterea şi asimilarea informaţiilor şi a cunoştinţe se efectuează simultan cu activitatea practică.

poate u să piardă în greutate pe o trambulină

Principalele metode care se folosesc pentru insuşirea cunoştinţelor de specialitate sunt: explicaţia, indicaţiile, dispoziţiile metodice, comanda, expunerea, dialogul, convorbirea. Aceste metode se vor alege ţinând cont de : - particularităţile de vârstă şi de nivelul de pregătire a colectivului; - volumul şi importanţa cunoştinţelor transmise; - temele şi obiectivele lecţiei, astfel încât cunoştinţele să poată fi integrate în activitatea practică; La prima lecţie de educaţie fizică la începutul fiecărui semestru, este indicat ca în câteva minute profesorul să prezinte principalele obiective ce vor fi îndeplinite pe parcursul fiecărui semestru, cerinţe privind sistemul de verificare şi notare cât şi cerinţele de ordin general şi organizatorice cu privire la activităţile practice ce se vor desfăşura.

În cadrul fiecărei lecţii se transmit cunoştinţe teoretice variate ce depind de temele planificate şi obiectivele urmărite în cadrul fiecărei lecţii.

poate u să piardă în greutate pe o trambulină

Teoretic fiecare din verigile lecţiei se pretează la posibilitatea de transmitere a cunoştinţelor de specialitate. Anunţarea temelor lecţiei, explicaţiile, dispoziţiile pentru dirijarea execuţiilor, aprecierile şi recomandările sunt momente pentru transmiterea şi aprofundarea cunoştinţelor.

La anunţarea temelor lecţiilor se va utiliza o expunere concisă, capabilă să sublinieze şi să orienteze înţelegerea elevilor asupra importanţei şi valorii obiectivelor ce urmează a fi îndeplinite prin efort comun. Explicaţiile ce vor însoţi demonstraţiile trebuie să orienteze atenţia elevilor spre asimilarea cunoştinţelor care duc la formarea unei reprezentări corecte asupra mecanismului de bază a exerciţiului. În cadrul exersării pe grupe, pe perechi sau independente a exerciţiilor, profesorul va orienta prin indicaţii, recomandări şi aprecieri activitatea elevilor spre o execuţie corectă, conştientă şi activă.

 1. Мне-то Центральный высвободился из-под, что когда-то ведь его продолжил.
 2. Jurnalul Oficial C E/

În cadrul jocurilor se va interveni prompt pentru respectarea regulilor şi a normelor de comportare care să ducă la o competiţie în care să câştige valorile reale iar activitatea între competitori să se bazeze pe relaţii sănătoase bazate pe respectul reciproc. Cunoştinţele transmise în timpul exerciţiilor de dezvoltare fizică armonioase sau de perfecţionare a calităţilor motrice vor evidenţia influenţele exerciţiilor utilizate asupra organismului, oferind informaţiile necesare însuşirii şi înţelegerii mijloacelor cu care se poate doza corect efortul fizic Indiferent de momentele din lecţie în care se transmit informaţiile profesorul trebuie să acorde o atenţie deosebită terminologiei folosite, care poate u să piardă în greutate pe o trambulină să fie adecvată terminologiei specifice educaţiei fizice.

Cunoştinţele de specialitate trebuie să fie însoţite de argumente logice, care să ajute elevii să înţeleagă utilitatea folosirii anumitor exerciţii, posibilităţile variate de dozare a efortului fizic în funcţie de obiectivele urmărite, succesiunea exerciţiilor ajutătoare şi pregătitoare care să contribuie la însuşirea eficientă a mişcărilor.

Explicaţiile şi argumentele privind consecinţele practicării exerciţiilor fizice asupra dezvoltăţii morfologice, funcţionale şi psihologice contribuie la formarea motivaţiilor de tip intrinsec pentru continuarea activităţilor fizice şi în timpul liber.

Exersarea pentru formarea deprinderilor motrice susţinută de explicaţii din biomecanică privind eficienţa anumitor mişcări stimulează participarea activă şi conştientă a elevilor la lecţie Măiestria pedagogică a profesorilor se manifestă şi în timpul transmiterii cunoştinţelor teoretice de specialitate prin valorificarea timpului alocat lecţiei şi în această direcţie.

15 Intermittent Fasting Mistakes That Make You Gain Weight

Dobândirea acestor cunoştinţe se poate realiza şi în afara lecţiilor de educaţie fizică prin două modalităţi: - dirijat, ca urmare a temelor pentru acasă pe care le poate formula prfesorul întocmirea unor referate despre anumite aspecte din activităţile de educaţie fizică şi sport sau recomandărilor privind vizionarea sau participarea la anumite competiţii sportive; - spontan, ca urmare a puternicei mediatizări a fenomenului sportiv, elevii pot să dobândească o serie de cunoştinţe teoretice.

Profesorul are însă obligaţia să se asigure de validitatea acestora pentru a nu crea confuzii şi interpretări arta să piardă în greutate şi ori de câte ori se iveşte ocazia să intervină atunci când informaţiile expuse de elevi nu sunt corecte. În activitatea de educaţie fizică deşi nu sunt prevăzute lecţii speciale pentru transmiterea cunoştinţelor teoretice, profesorii trebuie să găsească permanent modalităţi pentru ca acestea să fie însuşite de către elevi.

Evaluarea nivelului de asimilare a cunoştinţelor teoretice se poate realiza prin: teste de verificare, întocmirea unor referate, arbitrarea unor meciuri, organizarea unor competiţii la nivelul claselor, popularizarea rezultatelor sportive de la nivelul clasei, şcolii, localităţii, ţării şi din lume — Campionatele Europene, Campionatele Mondiale, Jocurile Olimpice,etc.

Deşi activitatea de educaţie fizică este o activitate cu multiple valenţe practice, profesorul nu trebuie să neglijeze nici trnsmiterea informaţiilor teoretice utile ce stau la baza formării atitudinilor şi convingerilor privind practicarea exerciţiilor fizice ca important factor în menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii fiecărei persoane. Aceste cunoştinţe trebuie să creeze cadrul favorabil de manifestare a achiziţiilor de natură practică dobândite în timpul lecţiilor de educaţie fizică în toate momentele din viaţa profesională sau cotidiană, atât în timpul şcolii cât şi după terminarea ei.

Indicii morfologici şi funcţionali Printre obiectivele generale ale educaţiei fizice se numără şi cel referitor la dezvoltarea fizică şi psihică armonioasă a organismului.

 • Pastile alli slabit pret
 • Ajutați l pe gf să piardă în greutate
 • Program caloric
 • Comentarii Dacă am crezut că sezonul de Formula 1 nu poate atinge un punct mai dramatic, penultima demonstrație a înlăturat orice dubiu, printr-o întrecere fabuloasă în Jeddah.
 • Ajută ciclismul să piardă în greutate? - FAQ
 • (PDF) Cum sa alegi o bicicleta pentru copii? Ghid complet | Stefan Victor - grafiosa.es
 • Pagina principala » Sport și fitness » Poti sa scapi de greutate prin sarituri in sus si in jos?

Dezvoltarea armonioasă a organismului presupune existenţa unor raporturi optime între indicii somatici — greutate, înălţime, perimetre şi diametrele corpului — şi funcţionali ai organismului — frecvenţa cardiacă, frecvenţa respiratorie, capacitatea vitală. Aceste poate u să piardă în greutate pe o trambulină optime pot constitui o bază solidă pentru realizarea unor capacitatăţi motrice şi de efort adecvate particularităţilor individuale ale fiecărui elev angrenat în activitatea de educaţie fizică.

Pentru a putea aborda corect această componentă a procesului instructiv-educativ, profesorul trebuie să cunoască particularităţile perioadelor de creştere şi dezvoltare a organismului precum şi efectele practicării exerciţiilor fizice asupra organismului, astfel încât să fie capabil să selecţioneze conţinutul procesului de instruire în concordanţă cu aceste particularităţi.

Indicii morfologici şi funcţionali constituie fondul biologic pentru dezvoltarea calităţilor motrice şi formarea deprinderilor şi priceperilor motrice.

Informations du document

Nivelul lor condiţionează randamentul elevilor atât în activitatea desfăşurată la lecţiile de educaţie fizică 22 cât şi în activităţile din afara şcolii. De asemenea, prin practicarea exerciţiilor fizice aceşti indici se dezvoltă pe baza legii universale a biologiei — funcţia crează organul -asigurând adaptarea permanentă a organismului fiecărei persoane la solicitările mediului în care trăieşte şi îşi desfăşoara activitatea profesională sau socială.

poate u să piardă în greutate pe o trambulină

În general indicii morfologici şi funcţionali se dezvoltă prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice, dar în special ele sunt influenţate pozitiv de efectuarea exerciţiilor pentru prelucrarea analitică şi selectivă a aparatului locomotor şi a exerciţiilor pentru dezvoltarea calităţilor motrice. Intensitatea excitantului biologic şi volumul de lucru sunt factorii principali care realizează dezvoltarea şi perfecţionarea indicilor morfologici şi funcţionali.

În lecţia de educaţie fizică dezvoltarea indicilor morfologici şi funcţionali reprezintă o preocupare de bază în activitatea profesorului de educaţie fizică. Dezvoltarea fizică armonioasă şi mărirea capacităţii de efort a organismului se realizează prin practicarea continuă şi sistematică a exerciţiilor fizice.

poate u să piardă în greutate pe o trambulină

Exerciţiile trebuie alese ca să dezvolte simetric ambele părţi ale corpului atât poate u să piardă în greutate pe o trambulină îndemânatică cât şi cea neîndemânatică, iar efortul depus trebuie să reprezinte mereu un excitant mai puternic decât cel efectuat în lecţiile precedente.

În acest fel se asigură perfecţionarea marilor funcţiuni şi adaptarea permanentă a organismului la mediul în care trăieşte, condiţii care vor permite depăşirea prin se potrivesc mzt slăbit bula propriu a solicitărilor din activitatea profesională şi cotidiană.

Calităţile motrice.

Dados do documento

Această componentă a procesului instructiv-educativ din educaţie fizică a cunoscut în literatura de specialitate mai multe denumiri: - calităţi motrice la marea majoritate a specialiştilor din ţara noastră Şiclovan, I. Calităţile motrice, după marea majoritate a autorilor din literatura de specialitate, sunt: - calităţi motrice de bază: viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa VÎRFla care se mai adaugă şi supleţea. O altă clasificare a calităţilor motrice ţine cont de factorii limitativi care stau la baza manifestării lor.

Dar u trebuie să o facă în mod constant și în mod regulat. Apoi veți obține rezultate pozitive.

Astfel se evidenţiază: - calităţile motrice condiţionale care sunt determinate de procesele energetice şi metabolice — viteza, forţa şi rezistenţa; 23 - calităţile motrice coordinative care se bazează pe capacitatea de recepţie şi prelucrare a informaţiilor dobândite prin diferitele canale senzoriale, precum şi de procesele de organizare, control şi reglare a mişcărilor capacitatea de dirijare, analiză, transformare şi control motric, capacitatea de învăţare motrice — îndemânarea; - calităţi motrice care nu sunt influienţate de factori limitativi anteriori: supleţea.

Nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice contribuie la: - formarea şi consolidarea deprinderilor motrice; - creşterea capacităţii de efort a organismului. Capacitatea de efort se referă la posibilitatea organismului de a presta o activitate fizică un timp cât mai îndelungat.

Capacitatea de efort se dobândeşte în cadrul procesului de instruire prin dezvoltarea calităţilor motrice. Perfecţionarea lor determină adaptarea organelor, funcţiilor şi sistemelor organismului la un nivel superior de solicitare ce va asigura creşterea capacităţii slabire 56 kg efort a organismului.

Principalele mijloace folosite pentru dezvoltarea calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică Calităţile motrice reprezintă substratul fizic pe care se sprijină efectuarea deprinderilor motrice.

Metabolismul și exercițiul

De asemenea ele asigură o dezvoltare fizică armonioasă a organismului contribuind la perfecţionarea condiţie fizice — a fittnes-ului — ce asigură în ultimă instanţă calitatea vieţii fiecărei persoane.

Performanţele obţinute de sportivi în competiţii au fost realizate, aşa cum afirmă marea majoritate a specialiştilor, prin perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de antrenament care au ridicat la cote înalte dezvoltarea aptitudinilor ereditare a concurenţilor, reliefate prin valorile superioare atinse de nivelul calităţilor motrice. Cu toate că lecţia de educaţie fizică se deosebeşte substanţial de lecţia de antrenament sportiv, sub aspectul structurii, al duratei, al volumului şi intensităţii efortului, al numărului de participanţi, al condiţiilor materiale, etc.

În lecţia de educaţie fizică, dezvoltarea calităţilor motrice se realizează pe două căi: - prima, prin folosirea metodelor, procedeelor şi mijloacelor specifice dezvoltării fiecărei calităţi motrice, descrise de literatura de specialitate şi folosite în practica antrenamentului sportiv, adaptate particularităţilor colectivului de elevi.

Un val de mărturii

Aceasta este cea mai eficientă cale prin care se poate acţiona asupra dezvoltării calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică; - a doua, prin efectuarea deprinderilor motrice de bază, aplicativ-utilitare şi a elementelor şi procedeelor tehnice specifice diferitelor ramuri de sport, utilizând cu prioritate o dominantă a calităţilor motrice vizate pentru a fi dezvoltate. Pentru a asigura eficienţa aplicării acestor mijloace în lecţia de educaţie fizică trebuie respectate următoarele cerinţe: - planificarea precisă a mijloacelor destinate dezvoltării fiecărei calităţi motrice pe întregul an şcolar; - aplicarea dieta rina aplicatie telefon şi continuă a sistemelor de acţionare, lecţie de lecţie; - stabilirea unui număr optim de repetări, a volumului şi intensităţii efortului în funcţie de nivelul de pregătire al elevilor şi specificului fiecărei calităţi motrice viteza de execuţie, încărcătura, durata pauzelor, durata exerciţiilor ; - testarea periodică a valorilor atinse, păstrare evidenţei rezultatelor şi a mijloacelor folosite; - exerciţiile folosite să fie selecţionate în raport cu particularităţile individuale de vârstă, gen şi de nivelul de dezvoltare a calităţilor motrice.

Profesorul trebuie să cunoască, să aleagă şi să adapteze multitudinea de metode şi mijloace pentru dezvoltarea calităţilor motrice existente în literatura de specialitate şi din experienţa proprie pe acelea care pot fi eficiente în realizarea obiectivelor propuse pentru acel an şcolar. Locul dezvoltării calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică Locul dezvoltării calităţilor motrice în lecţia de educaţie fizică este dată atât de factorii foziologici, biochimici şi psihici care condiţionează formele lor de manifestare, cât şi de natura efortului depus în vederea realizării nivelului optim de dezvoltare a lor.

Exerciţiile pentru dezvoltarea calităţile motrice care cer o stare de excitabilitate optimă a sistemului nervos central şi un organism odihnit care să poată efectua eforturi de intensitate apropiate de nivelul maxim într-un interval de timp scurt, cum sunt viteza şi capacităţile coordinative — îndemânarea, vor fi amplasate imediat după veriga a treia, veriga de influenţarea selectivă a aparatului locomotor dezvoltarea fizică armonioasă, prelucrarea analitică a aparatului locomotor.

Celelalte calităţi motrice, forţa şi rezistenţa, care se pot efectua şi pe un anumit fond de oboseală, se planifică după realizarea celor două teme de lecţie, în veriga a şasea.

Supleţea, se poate dezvolta la sfârşitul verigii a treia, dezvoltare fizică armonioasăîn timpul sau la sfârşitul verigii a şasea, dezvoltarea calităţilor motrice, forţa şi rezistenţa sau se pot efectua ca şi sarcini suplimentare în celelalte verigi ale lecţiei.

Mai multe despre acest subiect